Madonna - lapsi asetelma kristillisessä kuvastossa on säilynyt lähes muuttumattomana läpi vuosisatojen. Tässä teoksessa äiti rikkoo ikiaikaisen kehyksen rynnätessään lapsensa perään. Lähemmin tarkastellessa lapsi näyttää ikäisekseen rapistuneelta, jopa vanhukselta. Pylväikkö muistuttaa pomppulinnaa. Uskonnon lisäksi teoksessa voi löytää viittauksia ihmissuhteisiin ja perhesiteisiin.
/
The image of Madonna and Child in Christian iconography has remained nearly unchanged through centuries. In this work the Mother breaks through the primeval frames as she charges after her son. A closer look reveals that the child looks worn-out for his age, resembling an old man. The arcades look like a balloon castle. Besides religion there are references to relationships between people and family members.