Teos kuvastaa ihmisten ajelehtimista elämän virrassa - ilman airoja - ilman päämäärää. Suunnan määrää tuuli, sattuma tai kohtalo. Tunnelma on seesteinen. Odotetaan ja katsotaan mitä tuleman pitää. Tilanteessa voi olla kysymys siirtymisestä, muuttamisesta, maastapaosta, maahanmuutosta tai toisaalta henkisestä muutostilasta.

Tammerlammessa oli esillä osa alunperin 18 hahmoa käsittäneestä teoskokonaisuudesta.

Tampereen Nykytaiteen museo on tilannut Tammerlampeen teoksia kesäkaudeksi vuodesta 2010.
Teosta ovat tukeneet Tampereen kaupunki ja Kraftpoint oy.
/
The work depicts people drifting in the stream of life - without a pair of oars - without a goal. The direction is determined by the wind, coincidence or fate. The atmosphere is serene. They wait and see what will happen. It may be question about transition, moving, exile, immigration or on the other hand about spritual change.

Part of the original installation that has 18 characters.

Tampere Museum of Contemporary Art has ordered artworks into Tammerlampi since 2010.
Work has been supported by City of Tampere and Kraftpoint oy.