(0)44 7103040
Valve

teräs, kangas, valo 390 x 200 x 300 cm 2007

Hämärässä tilassa hohkaa luokseen kutsuva mutta samalla pahaenteinen huone. Teos kuvaa hetkeä, jolloin tietoisuus ulkomaailmasta on väliaikaisesti keskeytynyt. Tuokiota myöhemmin kaikki kenties selviää.

/

Awake

steel, fabric, light 390 x 200 x 300 cm 2007

Inside of the dimly lit space is a room with an inviting yet sinister glow. The work portrays a moment when ones consciousness about the outside world has been temporarily interrupted. A while later all becomes clear - perhaps.


Talviuni

keinonahka, täytteet 160 x 70 x 60 cm 2007

Seinällä roikkuva hahmo muistuttaa jonkun toisen kutomaan pyyntiverkkoon kiinnijäänyttä hämähäkkiä. Toisaalta teos kertoo eräästä yksilön tavasta selviytyä; vetäytymisestä pois valoista epäedullisen ajanjakson yli.

/

Hibernation

artificial leather, fillings 160 x 70 x 60 cm 2007

The figure hanging on the wall resembles a spider, which has been caught in a web spun by another. On one hand the work tells of survival against the odds, by withdrawing from the spotlight to wait out a period of turmoil.- - -

video: Sampsa Huttunen, Mediareaktori Oy

sävellys: Kaapo Huttunen

Näyttelyä on tukenut valtion kuvataidetoimikunta.

The exhibition was supported by the National Council for the Visual Arts.