Kuva: Erikoistarjous 1, Erikoistarjous 2 / Special Offer 1, Special Offer 2
(pronssi / bronze 22x35x26 cm, 2011)

Yhteisnäyttely kuvanveistäjä Matti Kalkamon kanssa. Teoksemme olivat Retretin luolastossa, jossa ne muodostivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Tein näyttelyä varten kolme luolastoon räätälöityä teosta; kuvassa olevat Erikoistarjous 1 ja 2 sekä luolassa olevaan maanalaiseen jokeen Tuuli kääntyy itään - teoksen, jossa oli 18 erikokoista hahmoa veneineen. Lisäksi näyttelyssä oli viisi jo aiemmin esillä ollutta työtäni.

Suruparvi ja suursyömäri Kalkamon ja Ryhäsen veistokset ja tilateokset luovat Retretin luolaston käytäviin ja aukioihin näkymiä tietoisuuden eri kerrostumista. Unen logiikka, mielikuvituksen lento, mittasuhteiden äkkinäiset muutokset ja tietty omaelämäkerrallisuus toiveineen ja pelkoineen ovat heidän taiteelleen yhteistä. Materiaaleinaan he käyttävät pronssia, alumiinia, lujitemuovia ja kangasta. Kaiken marinoi tumma huumori.
/
A joint exhibition with Matti Kalkamo, sculptor. Our sculptures were in the Retretti cavern, where they integrated in to one wholeness. For this exhibition I made three new scupltures specially for the caves. Picture above, Special Offer 1 and 2. For the river that runs at the bottom of the cavern I made the sculpture the Wind Turns Towards the East. Additionally I had five of my previous works on display.

Mourner’s Flock and Glutton Kalkamo and Ryhänen’s sculptures and installations create facets of different layers of consciousness in Retretti’s underground caves and passages. The logic of dreams, #ights of the imagination, sudden changes in dimensions and biographical layers of hopes and fears are common to their art. They use bronze, aluminium, reinforced plastic and fabric, with a marinade of black humour.