Viidestä lepakkohahmosta koostuva teos syntyi Guestroom Maribor - taiteilijaresidenssissä ja oli esillä Living Court Yards - projektissa Mariborin ollessa Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2012.
Historialliset tarinat, luonto sekä paikan päältä löytyneet materiaalit sekoittuvat mielikuvitukselliseksi partiointiryhmäksi.
/
Five bat - figures made during Guestroom Maribor - artist-in-residence. Work was exhibited at the Living Court Yards - projekt while Maribor was the European Cultural capitol of the Year 2012.
Historical stories, nature and local materials blend together to form an imaginative patrolling group.