Kuva: Taidehalli, kuvaaja Patrik Rastenberger

Hanna Jaanisoo, Villu Jaanisoo, Matti Kalkamo ja Heli Ryhänen ovat kuvanveistäjiä, joiden materiaalivalinnat, teosten työstötapa ja aiheiden käsittely ovat omaperäisiä ja tunnistettavia. Heidän teoksiensa edessä usein hämmästyy, miten vakavuus ja leikkisyys yhdistyvät koskettavaksi kokemukseksi. Teosten mittasuhteet voivat myös olla yllättäviä; suurikokoisesta veistoksesta välittyykin inhimillistä haurautta, pienissä yksityiskohdissa on groteskiutta. Näyttelyn teoksia yhdistää vahva teema sukupolvien ketjusta, isän perinnön pyhyydestä ja arkipäivästä. Teokset käsittelevät isän kuvaa perheen, kulttuurin ja yhteiskunnallisten ilmiöiden kautta. Sanaan isä liittyy vahvoja tunteita ja mielikuvia, jotka yhdistävät kaikkia kulttuurisista tai yhteiskunnallisista eroista huolimatta.

/

Photo: Arthall, photgrapher Patrik Rastenberger

Hanna Jaanisoo, Villu Jaanisoo, Matti Kalkamo and Heli Ryhänen are sculptors whose choice of materials, working methods and conceptual approach are all unique and distinctive. Confronted with their work, one is often amazed by how seriousness and playfulness can merge into such a poignant experience. The scale and proportions can be surprising, too: a large work suddenly radiates a human fragility, or tiny details appear quite grotesque. The themes shared by the works are the chain of generations, the sanctity of the legacy of the father, and everyday life. The works examine the image of the father through family, culture and social relations. The word 'father' carries a host of powerful emotions and associations that are shared across cultural and social boundaries.